Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ “ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ”


กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2567 – เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 26 โรงเรียน จากทั้งหมด 91 โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ร่วมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะ ซึ่งพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” จัดขึ้น ณ SF World Cinema, CentralWorld

ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 600 โรงเรียน อีกทั้งยังได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างจริงจัง และสามารถส่งเสริมนักเรียนรวมถึงชุมชนโดยรอบทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ โภชนาการ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนไทยที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการสนับสนุนเยาวชนและผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่าหนึ่งพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น ภายในปี 2573 ตามพันธกิจ AIA One Billion ตลอดจนสอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นภาคเอกชนอย่าง เอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญแก่เยาวชนไทย ผ่านการจัดโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง โครงการนี้ไม่เพียงแค่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายทางการศึกษาภายในประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังส่งเสริมแนวคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชน และผมเชื่อว่าความร่วมมือของภาคเอกชนที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและการศึกษาแบบนี้ จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเยาวชนของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง”


นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมอย่างยิ่งกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ในปีนี้ ความสำเร็จของโครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการช่วยเหลือให้ผู้คนและชุมชนของเราได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เอไอเอจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตลอดทั้งมอบความรู้ผ่านสื่อการสอนให้แก่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป

และที่ขาดไม่ได้ ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โครงการในปีที่ 2 นี้ ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสถาบัน ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อมอบรางวัลให้แก่ทั้ง 26 โรงเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสำหรับโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ในปีถัดไป เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมนำพาประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ” ได้แก่


รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท


โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอด

โรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษา จากการดำเนินโครงการ Change for Good ที่นำสื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอารยเกษตร กิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา มุ่งพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา และศูนย์ทรัพยากรคืนชีพ ที่นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการคัดแยกขยะมากกว่า 30 ประเภท

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี

- AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วย B1. Better Food ที่ใช้เมนู Thai School Lunch และจัดอาหารกลางวันและนมให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ B2. Better Health ใช้แอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย B3. Better Mind ให้นักเรียนเลือกเรียนสิ่งที่ใช่ ถูกใจสิ่งที่ชอบ จาก 17 หลักสูตร B4. Better Surroundings ให้นักเรียนดูแลพื้นที่รับผิดชอบ คัดแยกและรีไซเคิลขยะ และ B5. Better Model ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

รางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รับรางวัลมูลค่า 75,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน

- โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

- โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

- โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี

- โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร ได้รางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

รางวัลชมเชยระดับชั้นประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน

- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์

- โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา

- โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี

- โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี

- โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี จังหวัดเชียงราย

- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว จังหวัดพิษณุโลก

- โรงเรียนบ้านฟ้า จังหวัดน่าน

- โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนบ้านดอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนเซนต์แอนดรูวส์ สาทร กรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

- โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

- โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่

- โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

- โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บาหลี อินโดนีเซีย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท

ติดตามข้อมูลโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ได้ทางเว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ และโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้จากเว็บไซต์ของโครงการ ตลอดจนสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ได้ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของเอไอเอ ประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

COMMENTS

Name

Accessories,68,Automotive,1049,Creator Talk,2,CSR,22,EV,215,Gallery,18,Insurance,31,LEZZON,1,Lifestyle,22,Motor Expo,190,Motor Show,246,Motorcycle,205,motorexpo,8,Motorsport,99,PETER,1,PR News,192,Review,1,Sports,59,Technologies,16,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ “ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ”
เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ “ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBFFOIOkilB7CodbSX5vxW-LhA54-jczX6i6YaBOVvADwV8gFZp9wPT4-tU24gFBfnBNFL8IHYbH7a-HZjGs96SjEtsyWXqVWaaeyr092PsJ0XXdoDinbtro1j7-SrXm6kaucn5wa3AmBdoclNR1ceQbKELkaPBK5CTEsibpVJoo_9oP1P09xZL6JmzDR5/s16000/AIA%20Healthiest%20Schools%20Award%20Ceremony%202024(6).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBFFOIOkilB7CodbSX5vxW-LhA54-jczX6i6YaBOVvADwV8gFZp9wPT4-tU24gFBfnBNFL8IHYbH7a-HZjGs96SjEtsyWXqVWaaeyr092PsJ0XXdoDinbtro1j7-SrXm6kaucn5wa3AmBdoclNR1ceQbKELkaPBK5CTEsibpVJoo_9oP1P09xZL6JmzDR5/s72-c/AIA%20Healthiest%20Schools%20Award%20Ceremony%202024(6).jpg
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2024/06/aia-healthiest-schools-2.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2024/06/aia-healthiest-schools-2.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy