Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Dassault Systemes เผยประสบการณ์ Virtual Twin ตัวเร่งพัฒนา Future Mobility และ Smart Cities ของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

  • แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ มุ่งมั่นสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 ภายใต้นโยบาย 30@30
  • ชูประสบการณ์ Virtual Twin เป็นกุญแจสำคัญสำหรับพัฒนาโซลูชันการเดินทางแห่งอนาคตและการวางแผนเมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน 
  • แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเพื่อการวางแผน ออกแบบ การทำวิศวกรรมและการผลิต


แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการนำศักยภาพของประสบการณ์ Virtual Twin มาใช้วางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโซลูชันการเดินทางในอนาคต
การพัฒนารูปแบบการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยังช่วยสร้างทักษะแรงงานรวมถึงอาชีพใหม่ ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

พลังงานหมุนเวียน ระบบขนส่งอัจฉริยะและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีบทบาทสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศถึง 30% ภายในปี ค.ศ. 2030 ภายใต้นโยบาย ‘30@30’

อย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของการจัดการระบบขนส่ง โดยในปี ค.ศ. 2050 ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นอีก 11 ล้านคน และ 73% จะอยู่อาศัยในเขตเมือง ซึ่งการขยายตัวของเมืองจะมีอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลกและก่อให้เกิดความท้าทาย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความพร้อมและความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือสังคมเมืองที่ขยายใหญ่ขึ้น ปัญหาการจราจรที่หนักหน่วงขึ้น และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะที่เพิ่มขึ้น

การจราจรหนาแน่นจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ที่เป็นตัวการสำคัญของการปล่อยคาร์บอนและทำให้คุณภาพอากาศในเมืองแย่ลง ทำให้เมืองต่าง ๆ กำลังผลักดันให้เปลี่ยนมาใช้ EV เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอนาคตของการเดินทาง การผลักดัน EV ขับเคลื่อนผู้ผลิตยานยนต์ให้ออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรมและผลิต EV ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการปรับขนาดการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ช่วยเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมยังสามารถแข่งขันและดึงดูดผู้ผลิตให้เข้ามาเปิดสายการผลิตในโรงงานในประเทศไทย โดยแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE และประสบการณ์ Virtual Twin ของแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ จะช่วยวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางในเมืองต่าง ๆ ทำให้เมืองน่าอยู่และมีความอัจฉริยะยิ่งขึ้น

นาย อึง อิค ฮอค  ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณะและเมือง ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “ปัจจุบันมีการนำแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของแดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ไปใช้พัฒนายานพาหนะไฟฟ้าสูงถึง 85% ของโลก โดยผู้ผลิตสามารถเร่งกระบวนการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ ด้วยการสร้างแบบจำลองคู่แฝดเสมือนของรถยนต์และนำไปใช้จำลองการทดสอบสมรรถนะรถยนต์เสมือนจริง นอกจากนี้ผู้ผลิตยังได้รับข้อมูลและความรู้เชิงลึกสำหรับการสร้างที่ยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ที่ช่วยให้ นักผังเมือง ผู้ให้บริการด้านพลังงานและผู้ผลิตยานยนต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จ EV เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองตามปัจจัยสำคัญ อาทิ ระยะทาง จำนวนประชากรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ โดยเทคโนโลยี Virtual Twins สามารถช่วยวางแผนและประเมินการเข้าถึงสถานีชาร์จ EV ที่ติดตั้งแล้วได้ และเราพร้อมสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดเพื่อพัฒนาการเดินทางในอนาคตให้เกิดขึ้นจริง”

เขายังอธิบายเพิ่มเติมว่า Virtual Twins สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายผ่านการสร้างโมเดลและการจำลองเสมือนจริง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกด้านผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการเปลี่ยนยานพาหนะ ICE ไปเป็น EV มากขึ้น ขณะที่กำลังมองไปถึงอนาคตการเดินทาง แต่การปรับปรุงและพัฒนาการเดินทาง ณ ปัจจุบันควรดำเนินต่อไป ซึ่งการวางแผนสร้างทางหลวง ถนนหรือเส้นทางจักรยานใหม่ ตลอดจนปรับปรุงความสะดวกสบายของการสัญจรในเมือง รวมถึงการเดินบนทางเท้าแบบไร้สิ่งกีดขวางสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Virtual Twins”

ล่าสุดบริษัทฯ ยังได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในงาน Future Mobility Asia ที่จัดขึ้นระหว่าง 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://events.3ds.com/future-mobility-asia-2023

Dassault Systemes มีแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ที่เป็น Ecosystem อันทรงพลัง ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบและพัฒนายานพาหนะทั้งยานยนต์ที่เป็น EV, Hybrid, Fuel Cell, Hydrogen รวมทั้งยานพาหนะที่บินได้ ช่วยให้การออกแบบยานยนต์ต้นแบบ สามารถพัฒนาได้สำเร็จและผลิตจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถและการประมวลผลอันชาญฉลาดของซอฟต์แวร์ทั้งระบบ มีช่วยจำลองการระบายความร้อน ทิศทางลม จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนัก การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ จุดชาร์จไฟ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีในเมืองแห่งอนาคต

COMMENTS

Name

Accessories,52,Automotive,1001,Creator Talk,2,CSR,21,EV,195,Gallery,14,Insurance,22,LEZZON,1,Lifestyle,21,Motor Expo,189,Motor Show,241,Motorcycle,185,motorexpo,8,Motorsport,77,PETER,1,PR News,191,Review,1,Sports,51,Technologies,14,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: Dassault Systemes เผยประสบการณ์ Virtual Twin ตัวเร่งพัฒนา Future Mobility และ Smart Cities ของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
Dassault Systemes เผยประสบการณ์ Virtual Twin ตัวเร่งพัฒนา Future Mobility และ Smart Cities ของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPUFLJa-aZjXXNAMFh8veCOtbcUd_ry1y1Z06Oc9YNb5AI0AF5FE_4vs4cw9JZXiyUWrAA5p97puCIh-n5i1zQNKxEK0UWU1Cm7NXC9FIJ3fSXDL4oIBUqA87SpNWj_y9XjEeC44_22s-AEDUGIiyyhUbUSXtxHy1BzJK8pHap7MpMg6bBvxhpSnpVbg/s16000/Future%20of%20Mobility.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPUFLJa-aZjXXNAMFh8veCOtbcUd_ry1y1Z06Oc9YNb5AI0AF5FE_4vs4cw9JZXiyUWrAA5p97puCIh-n5i1zQNKxEK0UWU1Cm7NXC9FIJ3fSXDL4oIBUqA87SpNWj_y9XjEeC44_22s-AEDUGIiyyhUbUSXtxHy1BzJK8pHap7MpMg6bBvxhpSnpVbg/s72-c/Future%20of%20Mobility.jpeg
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2023/05/dassault-systemes-virtual-twin-future-mobility-smart-city.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2023/05/dassault-systemes-virtual-twin-future-mobility-smart-city.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy