Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ ‘ Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ’ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 4 เมษายน 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เพิ่มเติมให้กับ 2 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคเหนือแห่งที่ 2 และ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 2 จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ


มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า “เราได้เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2565 โดยการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้กับ 2 โรงพยาบาลในครั้งนี้ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 5 และ 6 ภายใต้ โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”

นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่โรงพยาบาลของเราได้รับเลือกให้เข้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ และได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย แผงโซล่าร์เซลล์มีขนาดเล็กลง แต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น สามารถตรวจสอบหน่วยกำลังการผลิตไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ ปกติแล้วทางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประมาณเดือนละ 200,000 บาท แต่หลังจากที่ได้ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แล้ว พบว่าค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลที่กำลังวางแผนพัฒนาส่วนงานต่างๆ เพิ่มเติม ทำให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งชาวไทยพื้นเมืองและชาวเขาได้อย่างอย่างยั่งยืน”

นายแพทย์ธนากร คนเพียร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล ช่วยตอบสนองความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลที่ต้องการนำพลังงานสะอาดมาใช้ โดยโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 155,000 บาท การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลได้มากถึง 30,000 บาทต่อเดือน ทำให้เราสามารถนำเงินจำนวนนี้มาใช้ส่งเสริมงบประมาณของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์’ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น-โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย-โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง-โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี-โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา-โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Tags: #MitsubishiMotorsThailand #SolarforLives #พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า #CarbonNeutralSociety #MitsubishiMotorsTHCSR

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา:


นายเอกอธิ รัตนอารี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร. ทาคาชิ โอกุระ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญเป็ง (ซ้ายสุด) นายกเทศมนตรีตำบลปง ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า (ที่ 5 จากซ้าย) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรูญ สร้อยจิต (ที่ 5 จากขวา) นายอำเภอปง นายณัฐพงษ์ ผดุงรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) วิศวกร ระดับ 11 ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสท้าน ช่วงโสม (ที่ 2 จากขวา) วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสังวร กองทอง (ขวาสุด) หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายศุภชัย นิมิตรุ่งทวี (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ:


มร. เออิอิชิ โคอิโตะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์ธนากร คนเพียร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายพลกฤษ เรืองสุกใส (ที่ 2 จากขวา) นายอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ ผดุงรัตน์ (ขวาสุด) วิศวกร ระดับ 11 ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสราวุธ เหล่าอยู่คง (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

COMMENTS

Name

Accessories,54,Automotive,1008,Creator Talk,2,CSR,21,EV,199,Gallery,13,Insurance,22,LEZZON,1,Lifestyle,21,Motor Expo,190,Motor Show,241,Motorcycle,188,motorexpo,8,Motorsport,88,PETER,1,PR News,192,Review,1,Sports,54,Technologies,15,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ ‘ Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ’ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาล ภายใต้โครงการ ‘ Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ’ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWiEq263PDzI7uEaANR-ik5iGaX35Y4zkKPuvzAI3RufDZs5olqgIClfuAwaOpy5d_w-4WaXVfpXkb_fjfTfXUUTjSaj8epInjFQP5w1bw0diZQieDl4Dif16fdVRGF9WYdEdFxo1FSJTjN46MEFeaWyt9jyUitq7zMQ24Cc5dcXzeuq0AiPKNbB41iw/s16000/MMTh%20Solar%20for%20Lives_Main%20Photo.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWiEq263PDzI7uEaANR-ik5iGaX35Y4zkKPuvzAI3RufDZs5olqgIClfuAwaOpy5d_w-4WaXVfpXkb_fjfTfXUUTjSaj8epInjFQP5w1bw0diZQieDl4Dif16fdVRGF9WYdEdFxo1FSJTjN46MEFeaWyt9jyUitq7zMQ24Cc5dcXzeuq0AiPKNbB41iw/s72-c/MMTh%20Solar%20for%20Lives_Main%20Photo.JPG
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2023/04/Mitsubishi-Motors-Thailand-continues-to-deliver-electrical-systems-from-solar-cells-to-2-hospitals-under-the-project-Solar-For-Lives.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2023/04/Mitsubishi-Motors-Thailand-continues-to-deliver-electrical-systems-from-solar-cells-to-2-hospitals-under-the-project-Solar-For-Lives.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy