Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

MG Dealer Conference 2023 ประกาศยกระดับบริการหลังการขาย พร้อมมอบรางวัล Dealer Award

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จัดงาน “MG Dealer Conference 2023” ประกาศนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ถ่ายทอดสู่ผู้จำหน่ายกว่า 162 แห่ง ทั่วประเทศ เสริมความแข็งแกร่งด้านการขายควบคู่กับการยกระดับบริการหลังการขาย มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเผยแนวคิด Customer Centric ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกมิติ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ที่ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

เอ็มจี จัดงาน MG Dealer Conference 2023  ผนึกผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าผลักดัน          ด้านการขายและบริการหลังการขายให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Customer Centric โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายกระดับบริการหลังการขายให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด รวมไปถึงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ในการพา เอ็มจี เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ผู้บริโภคชาวไทยนึกถึง ทั้งนี้ ภายในงานประชุมผู้จำหน่ายดังกล่าว เอ็มจี ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นเครื่องการันตีในคุณภาพงานบริการให้กับผู้จำหน่ายที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

รางวัล Best Sales Performance

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดขายปลีกสูงสุดรายโชว์รูม สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ

 • อันดับที่ 1 บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
 • อันดับที่ 2 บริษัท 824 จำกัด
 • อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด

รางวัล Best Market Share

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดรายจังหวัดสูงสุดในประเทศ โดยคิดจาก  ยอดจดทะเบียน ช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. ในปีที่ผ่านมา โดยหากจังหวัดใดมีผู้จำหน่ายมากกว่าหนึ่งแห่ง รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้จำหน่ายที่สร้างยอดขายสูงสุดภายในจังหวัดนั้น ประกอบด้วย

 • อันดับที่ 1 บริษัท เอ็มจี ภูเก็ต จำกัด จังหวัด ภูเก็ต
 • อันดับที่ 2 บริษัท เอ็มจี สุโขทัย จำกัด จังหวัด สุโขทัย
 • อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี ดีเลิศ ออโต้คาร์ จำกัด จังหวัด อำนาจเจริญ

รางวัล Best Parts Performance

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออะไหล่สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย

 • อันดับที่ 1 บริษัท เซควอญ่า หลักสี่ จำกัด (สาขารามอินทรา)
 • อันดับที่ 2 บริษัท 824 จำกัด
 • อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์

รางวัล Best Accessory Performance

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย 

 • อันดับที่ 1 บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
 • อันดับที่ 2 บริษัท 824 จำกัด
 • อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด

รางวัล Best SSI

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านขาย หรือ คะแนน SSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 – ต.ค. 2565 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ทำคะแนนสะสม ได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย

 • กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล – Bangkok & Vicinity ได้แก่ บริษัท เคพีออโต้คลองหลวง จำกัด
 • กลุ่มจังหวัดใหญ่ – Big Province ได้แก่ บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด (สาขารอบเมือง)
 • กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก – Small & Medium Province ได้แก่ บริษัท วี.จี. คาร์ จำกัด (สาขากระบี่)

รางวัล Best CSI

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านบริการหลังการขาย หรือ คะแนน CSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564 – พ.ย. 2565 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่าย ที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ

 • กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล – Bangkok & Vicinity ได้แก่ บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
 • กลุ่มจังหวัดใหญ่ – Big Province ได้แก่ บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาพัทยา)
 • กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก – Small & Medium Province ได้แก่ บริษัท เอ็มจี ลพบุรี จำกัด

รางวัล Special Contribution ประกอบด้วย 5 กลุ่มรางวัลย่อย ได้แก่

 • ด้าน Group Wholesale รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่กลุ่มผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการสั่งซื้อรถยนต์” ได้แก่ กลุ่มผู้จำหน่าย บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด

 • ด้าน Market Share รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “การร่วมกันสร้างส่วนแบ่งการตลาด” โดยพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต มีส่วนแบ่งการตลาดของเอ็มจีสูงที่สุดในประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ผู้จำหน่าย ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตปิยะเอ็มจี จำกัด และ บริษัท เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่ จำกัด (สาขาภูเก็ต)

 • ด้าน Corporate Fleet Sales รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการขายฟลีท (Fleet) ให้แก่บริษัทเอกชนหรือองค์กรต่าง ๆ” ได้แก่ บริษัท เซควอญ่า หลักสี่ จำกัด (สาขารามอินทรา)

 • ด้าน Government Fleet Sales รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการขายฟลีทให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ” ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้

 • ด้าน Customer Service รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการบริการหลังการขาย” ได้แก่ บริษัท ที ออโต้ จำกัด

รางวัล Best New Dealer 

รางวัลที่มอบแก่ผู้จำหน่ายใหม่ที่เปิดให้บริการ 3S ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 โดยคำนวณจากผลคะแนน KPI ในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านขาย ด้านบริการหลังการขาย และด้านกิจกรรมการตลาด ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา โดยต้องผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ได้แก่ บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

COMMENTS

Name

Accessories,53,Automotive,1005,Creator Talk,2,CSR,21,EV,199,Gallery,13,Insurance,22,LEZZON,1,Lifestyle,21,Motor Expo,190,Motor Show,241,Motorcycle,188,motorexpo,8,Motorsport,85,PETER,1,PR News,192,Review,1,Sports,54,Technologies,15,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: MG Dealer Conference 2023 ประกาศยกระดับบริการหลังการขาย พร้อมมอบรางวัล Dealer Award
MG Dealer Conference 2023 ประกาศยกระดับบริการหลังการขาย พร้อมมอบรางวัล Dealer Award
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjyBVVBQjv0mvH5-I7gujpZZphh_P6BTOIFG-dNCCz56bojLSeZvs2vs083DBoinlbkvvcXfaDyJXN-6tX1It6SyyNs1Dna1fXCzv5IL2yHYEy-1OuIaawdLKOkhSTrNqkzIOTTZGCSppeTjp-c-faFDNL2XpYDT4zajwxYyebohyOc522XXjXYn3/s16000/MG%20Dealer%20Conference%202023%20-%20Photo%20(1).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifjyBVVBQjv0mvH5-I7gujpZZphh_P6BTOIFG-dNCCz56bojLSeZvs2vs083DBoinlbkvvcXfaDyJXN-6tX1It6SyyNs1Dna1fXCzv5IL2yHYEy-1OuIaawdLKOkhSTrNqkzIOTTZGCSppeTjp-c-faFDNL2XpYDT4zajwxYyebohyOc522XXjXYn3/s72-c/MG%20Dealer%20Conference%202023%20-%20Photo%20(1).jpg
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2023/02/mg-dealer-conference-2023-dealer-award.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2023/02/mg-dealer-conference-2023-dealer-award.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy