Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Symbio จับมือ Schaeffler จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม Innoplate ผลิต Fuel Cell Bipolar Plates

    • ‘ซิมบิโอ’ (Symbio) บริษัทพลังงานไฮโดรเจนที่ร่วมก่อตั้งโดย ‘มิชลิน’ และ ‘โฟเรอเซีย’ (Faurecia) ผนึกกำลังกับ กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler Group) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระดับโลกในนาม ‘อินโนเพลท’ (Innoplate) เพื่อผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Bipolar Plates: BPP) 

    • บริษัทร่วมทุนและโรงงานแห่งแรกจะตั้งอยู่ที่เมืองอาเกอโน (Haguenau) ประเทศฝรั่งเศส โดยตั้งเป้าที่จะผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วให้ได้ราว 50 ล้านชิ้น และจ้างงานมากกว่า 120 คน ภายในปี 2573

    • ลูกค้ารายแรกของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวคือ ‘ซิมบิโอ’ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่ง

ซิมบิโอ (Symbio) บริษัทพลังงานไฮโดรเจนที่ร่วมก่อตั้งโดย ‘มิชลิน’ และ ‘โฟเรอเซีย’ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ แชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 50:50 สำหรับดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วที่ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Bipolar Plates: BPP) ซึ่งจะเป็นโซลูชั่นด้านพลังงานและการสัญจรระดับโลก บริษัทร่วมทุนแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองอาเกอโน (Haguenau) แคว้นอัลซาซ (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส ทำหน้าที่ผสานความรู้ความเชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์ยานยนต์สัญชาติยุโรปและผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงยานยนต์ซึ่งต่างเล็งเห็นถึงศักยภาพที่เปิดกว้างในการพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy)  นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นการสร้างพันธมิตรระหว่างธุรกิจในฝรั่งเศสและเยอรมันที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าของการสัญจรด้วยพลังงานไฮโดรเจนในยุโรป

บริษัทร่วมทุนดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินงานภายใต้ชื่อ ‘อินโนเพลท’ (Innoplate) ภายในปลายปีนี้ จะเร่งผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วรุ่นใหม่สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane: PEM) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความจุ และต้นทุนที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ ฯลฯ

บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วในปริมาณมากทางอุตสาหกรรมและสร้างงานกว่า 120 ตำแหน่งในฝรั่งเศส

บริษัทร่วมทุนมีกำหนดเริ่มดำเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2567  ทั้งนี้ หน่วยผลิตจะตั้งอยู่ที่เมืองอาเกอโน ประเทศฝรั่งเศส และในเบื้องต้นจะมีกำลังการผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วอยู่ที่ 4 ล้านชิ้นต่อปี โดยตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้ทั่วโลกเป็นจำนวนสูงถึงราว 50 ล้านชิ้นต่อปี และจ้างงานมากกว่า 120 คน ภายในปี 2573  หน่วยผลิตแห่งนี้จะไม่เพียงมีมาตรฐานด้านความยั่งยืนสูงสุด แต่ยังมุ่งสู่การดำเนินงานที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

การก่อตั้งอินโนเพลทจะช่วยเร่งให้เกิดการผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วรุ่นใหม่ในปริมาณมาก โดยมี ซิมบิโอ และ แชฟฟ์เลอร์ เป็นลูกค้าพิเศษของบริษัทร่วมทุนแห่งนี้  ทั้งนี้ ซิมบิโอ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งเสนอชื่อเป็นลำดับแรกในฐานะผู้ให้บริการระบบเซลล์เชื้อเพลิง จึงวางแผนที่จะให้บริษัทร่วมทุนแห่งนี้เป็นผู้จัดหาแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วในโครงการดังกล่าว

ซิมบิโอ มีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปีในการพัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิง ทั้งยังเป็นผู้นำเสนอ StackPacks® ระบบไฮโดรเจนขนาดกะทัดรัดที่ผ่านการบูรณาการและตรวจสอบล่วงหน้า (Pre-Validated, Pre-Integrated Hydrogen System) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องกำลังไฟฟ้าและความทนทานเพื่อการสัญจรที่มีค่าการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

แชฟฟ์เลอร์ ซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกในภาคอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์ มีความเชี่ยวชาญสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปั๊มและขึ้นรูปอย่างแม่นยำ รวมทั้งมีความรู้ความชำนาญด้านกระบวนการผลิตแผ่นโลหะนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วในปริมาณมาก โดย แชฟฟ์เลอร์ ใช้แผ่นโลหะนำกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเป็นตัวแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolyzer) เพื่อผลิตไฮโดรเจน ทั้งยังใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของแผงเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Stack) สำหรับนำไปใช้งานเป็นเซลล์เชื้อเพลิงทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary) และแบบเคลื่อนที่ (Mobile) ทุกประเภท การรุกขยายธุรกิจแนวตั้ง (Vertical Integration) ผ่านการควบรวมหรือซื้อกิจการด้านการขึ้นรูปและกระบวนการเคลือบผิวขั้นสูง ส่งผลให้ แชฟฟ์เลอร์ มีฐานความรู้ความชำนาญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผ่นโลหะนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วในปริมาณมาก

ฟิลิปป์ โรซิเอร์ (Philippe Rosier) ประธานกรรมการบริหารของซิมบิโอ เปิดเผยว่า “แผ่นโลหะนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วที่ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบเพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของระบบเซลล์เชื้อเพลิง  อินโนเพลทจะทำหน้าที่ดูแลศักยภาพการผลิตให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและตลาดการสัญจรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน ขณะเดียวกันจะเร่งพัฒนาสมรรถนะของระบบให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้โซลูชั่นของเรามีต้นทุนที่แข่งขันได้มากขึ้น  นอกจากนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของซิมบิโอจะช่วยผลักดันให้บริษัทร่วมทุนแห่งนี้กลายเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุโรป”

เคลาส์ โรเซ็นเฟลด์ (Klaus Rosenfeld) ประธานกรรมการบริหารของแชฟฟ์เลอร์ กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อว่าไฮโดรเจนจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการสัญจรด้วยพลังงานสะอาดในอนาคต การสร้างเศรษฐกิจไฮโดรเจนและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับการทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยีใหม่ที่เชื่อถือได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จำนวนมาก แน่นอนว่าการที่เราเข้าร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับซิมบิโอสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ในฐานะบริษัทระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับซิมบิโอในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนีในภาคธุรกิจที่สำคัญ บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับซัพพลายเออร์เซลล์เชื้อเพลิงชั้นนำจะช่วยให้แชฟฟ์เลอร์ขยายฐานเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว”

แพทริค โคลเลอร์ (Patrick Koller) ประธานกรรมการบริหารของโฟเรอเซีย ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่มฟอร์เวีย (FORVIA) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราตระหนักดีว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสและบริษัทสัญชาติเยอรมันทั้งสองจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ เรามีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่และจริงจังในด้านเซลล์เชื้อเพลิง ไฮโดรเจนเป็นหัวใจสำคัญของการสัญจรแห่งอนาคต ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมกันระหว่างซิมบิโอและแชฟฟ์เลอร์จะทำให้อินโนเพลทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสัญจรด้วยพลังงานไฮโดรเจน”

ฟลอรองต์ เมอเนโกซ์ (Florent Menegaux) ประธานกรรมการบริหารของมิชลิน กล่าวว่า “การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างซิมบิโอและแชฟฟ์เลอร์ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้การสัญจรด้วยพลังงานไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของซิมบิโอให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านระบบเซลล์เชื้อเพลิงระดับโลกภายในปี 2573  เราเชื่อมั่นว่าการประสานความร่วมมือระหว่างกันในยุโรปจะช่วยให้ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมในยุโรปก้าวขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้ ซึ่งการร่วมพันธมิตรระหว่างบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสและเยอรมันครั้งนี้ยืนยันประเด็นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”

เกี่ยวกับซิมบิโอ

ซิมบิโอ (Symbio) บริษัทพลังงานไฮโดรเจนที่ร่วมก่อตั้งโดย ‘มิชลิน’ และ ‘โฟเรอเซีย’ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) และผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการสัญจรอย่างยั่งยืน โดยมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นและความสนใจในเรื่องการกำหนดมาตรฐานการผลิตยานยนต์ บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Power Products) ครบทุกรูปแบบภายใต้ชื่อ StackPacks® เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างในด้านการคมนาคมขนส่ง ครอบคลุมตั้งแต่ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์สำหรับใช้งานเบา, รถโดยสารประจำทางและรถบรรทุก ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้าหลากประเภท  ทั้งนี้ ซิมบิโอเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านเซลล์เชื้อเพลิงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจะเปิดตัวยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกในยุโรป  เป้าหมายของซิมบิโอคือการเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสัญจรด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยตั้งเป้าที่จะขยายกำลังการผลิต StackPacks® ทางอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ได้สูงถึง 200,000 ชิ้นต่อปีภายในปี 2573 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ผลิตยานยนต์และการใช้งานเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนแบบติดตั้งอยู่กับที่ทั่วโลก  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.symbio.one 


เกี่ยวกับกลุ่มแชฟฟ์เลอร์ – We Pioneer Motion

ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกในภาคอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์ กลุ่มแชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler Group) ได้ขับเคลื่อนพัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการสัญจรและการเคลื่อนที่มานานกว่า 75 ปี ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการสัญจรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, อุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 และพลังงานหมุนเวียน ทำให้แชฟฟ์เลอร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือในการผลักดันให้เกิดการสัญจรและการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และยั่งยืนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนและระบบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับใช้งานกับระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่าง รวมถึงผลิตตลับลูกปืนทั้งแบบลูกกลิ้งและแบบธรรมดาสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหลากประเภท  กลุ่มแชฟฟ์เลอร์มียอดขายอยู่ที่ราว 13.9 พันล้านยูโรในปี 2564  โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีรากฐานมาจากกิจการครอบครัวที่ใหญ่สุดในโลกด้วยจำนวนพนักงานสูงถึง 83,000 คน  นอกจากนี้ จากข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศเยอรมนี (DPMA) แชฟฟ์เลอร์ยังเป็นบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมมากที่สุดเป็นอันดับสาม โดยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 1,800 รายการในปี 2564  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.schaeffler.com 


เกี่ยวกับฟอร์เวีย   

ฟอร์เวีย (FORVIA) ผสานความแข็งแกร่งทั้งทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจาก ‘โฟเรอเซีย’ และ ‘เฮลล่า’ (HELLA) โดยมีบทบาทในการสร้างทางเลือกที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายด้านยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ มีพื้นที่อุตสาหกรรม 300 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา 77 แห่ง จ้างงานพนักงานในกว่า 40 ประเทศรวมทั้งสิ้น 150,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นวิศวกรมากกว่า 35,000 คน  ฟอร์เวียประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 6 กลุ่ม ซึ่งดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์รวม 24 กลุ่ม และมีรายการทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมากกว่า 14,000 สิทธิบัตร โดยมีพันธกิจมุ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปด้านการสัญจร คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forvia.com


เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิทัล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 177 ประเทศ โดยมีพนักงาน 124,760 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 68 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 173 ล้านเส้นในปี 2564  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในนาม ‘อินโนเพลท’ จะเร่งขับเคลื่อนการผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วรุ่นใหม่สำหรับตลาดเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane: PEM)  โดยตั้งเป้าที่จะผลิตแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วให้ได้ราว 50 ล้านชิ้น และจ้างงานมากกว่า 120 คน ภายในปี 2573 (แหล่งที่มาของรูปภาพ: แชฟฟ์เลอร์)

แผ่นโลหะนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วเป็นส่วนประกอบสำคัญของแผงเซลล์เชื้อเพลิง (แหล่งที่มาของรูปภาพ: แชฟฟ์เลอร์)

COMMENTS

Name

Accessories,67,Automotive,1043,Creator Talk,2,CSR,22,EV,211,Gallery,16,Insurance,29,LEZZON,1,Lifestyle,22,Motor Expo,190,Motor Show,246,Motorcycle,202,motorexpo,8,Motorsport,99,PETER,1,PR News,192,Review,1,Sports,56,Technologies,16,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: Symbio จับมือ Schaeffler จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม Innoplate ผลิต Fuel Cell Bipolar Plates
Symbio จับมือ Schaeffler จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม Innoplate ผลิต Fuel Cell Bipolar Plates
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgBNspkwa1ltClqSHefTdnHdrFoHx9wljO1lu6b4RNWMQxqir6cq89Lgi8OsC_wp1FMdf2B07NbAVkttshSQMdcGDBjvpXl5b4NgPMoc7aWUuaPJ6WkVJd1D6EGQunxpby15QMYf6c20W1hmEFuxVYUPlMlsySCpVpUZIhpdg1DJkoXKQtowhzoJa8/s16000/Innoplate.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgBNspkwa1ltClqSHefTdnHdrFoHx9wljO1lu6b4RNWMQxqir6cq89Lgi8OsC_wp1FMdf2B07NbAVkttshSQMdcGDBjvpXl5b4NgPMoc7aWUuaPJ6WkVJd1D6EGQunxpby15QMYf6c20W1hmEFuxVYUPlMlsySCpVpUZIhpdg1DJkoXKQtowhzoJa8/s72-c/Innoplate.jpg
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2022/07/Michelin-Symbio-Faurecia-Schaeffler.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2022/07/Michelin-Symbio-Faurecia-Schaeffler.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy